За Застраховането

Историята на застраховането датира още от древни времена, когато хората осъзнавали и се опитвали да се предпазят от различните заплахи в своя бит. Ловците излизали на групи, за да си поделят риска да бъдат разкъсани от животно, а търговците изпращали стоките си в различни кервани, за да намалят загубите си при евентуално нападение.
Потребността от застраховане на риска ставала все по-осъзната с развитието на цивилизацията и търговския обмен и така в Средновековието се появили и хазните на гилдиите, които представлявали заделени средства, които от своя страна, в случай на грабеж, пожар или болест, обезпечавали загубите на занаятчиите.

В последствие с откриването на Новия свят и чувствителното увеличаване на морския и презокеанския корабен трафик се родила и таблицата за изчисляване на риска и вероятността от загуби по време на плаване, която се използва и в днешното застраховане.  А пожарът в Лондон от 1666г, който унищожил повече от 14 000 сгради, поставил началото на застраховките „Пожар” и „Живот” на базата на същата тази таблица за верояност на риска.

Съвременното застраховане в цялото му разнообразие и гъвкавост се основава именно на тази древна, но актуална и днес нужда от сигурност и обезпечение на живота, имуществото и бизнеса ни. В България застраховането започва своята история в края на 19-ти век, през 1891г., когато в гр. Русе е основано Застрахователно дружество „България”. През своята 55-годишна история (преди да бъде одържавено през 1946г.) дружеството отваря представителства в София и страната, както и в ЦариградБерлинСолунСкопиеВелес, БитоляОхридПарижАтинаПиреяЛондонАлександрияЧикагоАмстердам и Мадрид. Практикувало e всички видове застраховки, което по време на съществуването си e заплатило на своите застраховани над 6 500 000 000 стари български лева.